Tesla T566

Rok výroby/ Production: 1946 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ACH1, 6B8G, EF11(13), EL11, EM11, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV; KV pásma 49, 31, 25, 19 a 16m) superhet s napájením ze střídavé sítě. Přepínač vlnových rozsahů a jednotlivých KV pásem, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 220 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Přijímač byl montován z dílů Telefunken, které zůstaly na našem území z předchozí výroby na konci 2. sv. války.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW; SW bandspread 49, 31, 25, 19, 16m ) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 220 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet.