Tesla T666

Rok výroby/ Production: 1947/48 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH4 (6A8GT/12A8GT), 6D6, 6Q7GT, 6V6G, EM11, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Přepínač tónové clony, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Přijímač byl montován z dílů Telefunken, které zůstaly na našem území z předchozí výroby na konci 2. sv. války, elektronky pak pocházejí zřejmě ze zásob UNRRA.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 170 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet.