Tesla "Talisman"

Rok výroby/ Production: 1946/49 (Tesla Pardubice, n.p., pak Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1950): 3610,- Kčs

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110 a 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 80 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň a knoflíky, plechová zadní stěna. První výrobky mají na skříni štítek firmy TELEGRAFIA, po jejím znárodnění v roce 1946 pak TESLA.


Description: 6 circuit superhet (SW, MW, LW) with AC/DC 110/220 V/30-100Hz power net. Round speaker with 80 mm diameter, glass scale, bakelite cabinet, metal back cover.