Tungsram 255

Tungsram 255

Rok výroby/ Production: 1942/43

Elektronky/ Tubes: ECH3, EBF2, ECL11, EM4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, indikátor vyladění. Přístroj má t.zv. třídiodovou detekci. Funkci třetí diody zastává řídicí mřížka elektronky EBF2.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.