Tungsram 7250

Tungsram 7250

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: MH1118, HP1118, D418, HP1018, PP4018, PV3018


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

Poznámka (Baudyš): Při přepojení na střídavý proud se síťové napětí napřed sníží na 110V (z původních 250, 220, 150 či 120V). Pro anodové obvody se pak toto napětí zvýší elektronkou PV3018 (pracuje jako zdvojovač napětí). <> Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetics tuning indicator. Wooden cabinet, celluloid scale.