Tesla VM6465

Tesla-Avex VM6465

Rok výroby/ Production: 1985 - 1987

Cena: 19800,- Kčs

Popis: Videomagnetofon systému VHS, vyráběný v licenci firmy Philips z dodávaných rozložených sad. Elektronicky ovládaná čtyřmotorová mechanika, konektor SCART, vstup a výstup na anténu, 2 bloky časového nahrávání, ladění ve všech televizních pásmech, 99 předvoleb, krystalem řízené hodiny s 24 hod. cyklem, funkce rychlého převíjení v obou směrem, zrychlený chod obrazu v obou směrech, zpětný chod normální rychlostí, tlačítko okamžitého záznamu a záznamu odstupňovaného po půl hodinách. K videu se dodávaly 4 videokazety Philips E180, dálkové ovládání a anténní kabel.

Zásadní výhodou videa byla možnost kopírování zakódovaných kazet (stejnosměrný kolektorový motor, pohánějící rotační hlavy nedokázal reagovat na přidané rušivé impulsy v synchronizační směsi u kódovaných kazet, takže je ignoroval). Naopak nevýhodou bylo že po 5 minutách nečinnosti se přístroj samočinně vypnul (u následujícího typu VM6570 již bylo odstraněno).

Velkým problémem této typové řady je bílý mazací tuk, použitý v převodovém ústrojí, který se po letech změní v lepidlo a mechanika začne jít ztuha, přestane fungovat převíjení atd. Jediné řešení je tuk pečlivě odstranit a namazat mechaniku něčím jiným.


Description: Videorecorder VHS, based on the Philips construction. Front loading, remote control, SCART connector, time programming system.