Znamja 58 (SSSR)Rok výroby/ Production: 1958

Elektronky/ Tubes: 6N14P, 6F1P, 4x 6Ž3P, 6Ž5P, 2x 6P9, 2x 6N1P, 6P1P, 6P13S, 1C11P, 6C10P, 43LK2B

Popis: Sovětský elektronkový dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájený ze střídavé sítě 110, 127, 220V/50Hz (140W). Obdélníková obrazovka 43 cm s kovovým konusem a ochranným sklem, 2 reproduktory, na boku skříně a pod obrazovkou. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění a potenciometr tónové clony. Vpředu zleva síový vypínač s ovládáním hlasitost a jas obrazu, vpravo řízení kontrastu a zaostřovače obrysů. Polouniverzální napájení se žhavicím transformátorem a zdvojovačem anodového napětí s germaniovými diodami.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 12 channel carousel program switch. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 43 cm diameter and protective glass. Knobs under mask: on left - volume/power switch control, brightness, on right contrast and sharpening. Wooden cabinet, paper back and bottom covers. 2 speakers on right side and under picture tube.