Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B4 - ANP220, ANP221

Rok výroby/ Production: 1965 - 1970 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x 106NU70, 105NU70, 2x 2NU72, 2x GC507, GC500, GC515, 3NU72, 104NU71, GA204, GA207, 2x KY701

Rozměry/ size: 315 x 300 x 120 mm, hmotnost/ weight: 6,8 kg


Popis: Stolní tranzistorový čtyřstopý třírychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V. Rychlost 2,38; 4,75 a 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 50-15000Hz. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, indikátor záznamu, regulátor hlasitosti a tónové clony, možnost směšování dvou signálů při nahrávání a trikový záznam (nahrávání do již uskutečněného záznamu bez jeho smazání), možnost dálkového ovládání pauzy). Plastová skříň, dno i odklopný kryt.

Přístroj byl poprvé představen jako prototyp v roce 1963 pod názvem Astra, jeho fotografie vyšla na titulní straně Amatérského rádia. Do výroby se dostal později s úpravami designu a názvem B4. Od předchozí řady Sonet, Sonet Duo a Sonet B3, vycházející z jednotné mechaniky, se lišil zcela revoluční konstrukcí, osazením pouze tranzistory, malými rozměry a nízkou hmotností.

  • B4-ANP220:
  • První série "béčtyřek" se lišila zejména konstrukcí spojek unašečů pásku (3 lamely z tvrzeného papíru jako rázové spojky a dvoustupňové unašecí a brzdicí spojky) a jinými funkcemi potenciometrů na panelu přístroje (prostřední pravý potenciometr slouží jak pro nahrávání, tak i pro hlasitost přehrávání, při stisku obou tlačítek stop lze jejich signály směšovat oběma prostředními regulátory. Krajní pravý potenciometr slouží jen při záznamu jako hlasitost příposlechu).
  • B4-ANP221:
  • Typické provedení B4. Unašeče mají jednoduchou konstrukci s jedním třecím segmentem, prostřední potenciometry slouží pouze k nahrávání (levý pro mikrofon, pravý pro vstupy radio nebo gramo). Skříň magnetofonu se lisovala z různobarevných plastů, nejběžnější provedení je šedý panel a černé víko+spodní kryt. Otvor pro indikátor záznamu se z původního lichoběžníkového změnil na obdélníkový, označení typu B4 bylo dříve stříbrného plastického provedení, poté se zavedla lepená plechová destička s červenočerným nápisem. K příslušenství přístroje patří transportní textilní obal se zavíráním na zip.


    Description: All transistor mono tape recorder with 4 tracks, 3 speed (2,38; 4,75; 9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-15000Hz. Record level indicator, tone control, 2 channel record mixer, trick recording, Pause remote cable control available. Plastic cabinet, covers and buttons.