Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B400 - ANP222

Rok výroby: 1973 - 1974 (Tesla Přelouč, n.p.)

Cena/ Price (1973) 2560,- Kčs


Popis: Stolní čtyřstopý třírychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 2,38; 4,76; 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9,53 cm/sec. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, čtyřmístné počitadlo. Směšovač pro 2 oddělené vstupy při nahrávání, možnost příposlechu, trikový záznam. Přístroj je v podstatě magnetofon B4 vestavěný v modernější plastové skříni v kombinaci s hliníkovými kryty pod ovládacími prvky. Poslední série má vynechaný konektor pro připojení zesilovače AZZ941 a transportní víko má průhledný otvor v místě krytu hlav.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 3 speeds (2,38; 4,76; 9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-15000Hz (9,5cm/s). Counter, record level indicator, mixer for 2 record inputs, trick record. Plastic cabinet, covers and buttons, cover under knobs from aluminium.