Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B42 - ANP223

Rok výroby/ Production: 1966-70 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 4x 106NU70, 104NU71, GC507, 2x 2NU72, GA207, 2x KY701

Rozměry/ Size: 315 x 300 x 120 mm, hmotnost/ weight: 6,5 kg

Cena/ Price: 2800,- Kčs


Popis: Stolní čtyřstopý jednorychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V. Rychlost 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 50 - 15000Hz. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, ručkový indikátor záznamu. Mechanika odvozená z typu B4. Plastová skříň, dno i odklopný kryt. Část série s označení ANP223A měla dvoužárovkový indikátor úrovně záznamu.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 1 speed (9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50 - 15000Hz. Record level indicator. Plastic cabinet, covers and buttons. Part of production with ANP223A mark have two bulb record level indicator.