Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B43A - ANP250A

Rok výroby/ Production: 1968-70 (Tesla Přelouč, n.p.)

Rozměry/ size: 385 x 350 x 170 mm, hmotnost/ weight: 10,5 kg
Popis: Stolní čtyřstopý třírychlostní stereofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V. Rychlost 4,75; 9,53; 19,05 cm/s, kmitočtový rozsah 50-18000Hz (19 cm/s), ovládání úrovně záznamu, hlasitosti, basů, výšek a vyvážení kanálů. Cívky o prům. 15 cm, jeden indikátor záznamu, funkce přepisu ze stopy na stopu a další záznamové funkce, ovládané tlačítky. Mechanika odvozená z typu B4. Dřevěná skříň a víko, plastové dno a panel. Bez reproduktorů, vývojová verze B43 má vestavěné reproduktory na bocích - širší skříň.


Description: Stereo tape recorder with 4 tracks, 3 speed (4,75; 9,53; 19,05 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-18000Hz (19cm/s). Record level indicator, volume, tone, bass, balance and record level control. Wooden cabinet, plastic covers and buttons. External speakers, version B43 have internal speakers.