Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B46 - ANP253

Rok výroby/ Production: 1968 - 1970 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 8x 106NU70, 105NU70, 104NU70, OC72, 2x OC30, 2x 6NN41, 2x KY701

Rozměry/ Size: 315 x 300 x 120 mm, hmotnost/ weight: 7 kg


Popis: Stolní čtyřstopý jednorychlostní stereofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V. Rychlost 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 50 - 14000Hz. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, ručkový indikátor záznamu, čtyřmístné počitadlo, jeden výkonový zesilovač. Mechanika odvozená z typu B4. Plastová skříň, dno i transportní víko, odnímatelná rukojeť pro přenášení, látkový transportní obal. Pro stereofonní přehrávání bylo nutno přístroj připojit ke stereofonnímu výkonovému zesilovači.


Description: Stereo tape recorder with 4 tracks, 1 speed (9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50 - 14000Hz. Record level indicator, counter, mono power amplifier with installed speaker. Plastic cabinet, covers and buttons. For stereo playing external stereo amplifier is necessary.