Karty BM215 číselné řady 1-100

Zpět na www.oldradio.cz Zpět na měřicí přístroje Zpět na BM215 Karty 1-100 Karty 101-200 Karty 201-300 Karty 301-400 Karty 401-500 Karty 501-600
 
Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp
1, a, b, c, dSeznam elektronek  21Zkraty  41AB1  61AZ12  81EAB1
2, a, bSeznam elektronek  22Zkraty  42AB2  62AZ21  82EAF41
3, a, bSeznam elektronek 23Zkraty 43ABC1 63AM1 83EAF41
4, aSeznam elektronek 24Měření ss proudu 44ABC1 64AM1 84EB4
5, a, bSeznam elektronek 25Měření R 0,001-5k 45ABL1-d 65X 85EB11
6, a, b,cSeznam elektronek 26Měření R 5-100k 46ABL1 66X 86EBC3
7, a, b Seznam elektronek 27Zkoušeč pevných C 47AC2 67X 87EBC3
8, aSeznam elektronek 28Zkoušeč ellytů 8-50uF  48ACH1  68X  88EBC11
9, a, bSeznam elektronek 29Střídavý zdroj 49ACH1 69X 89EBC11
10, aSeznam elektronek 30Plynulý ss zdroj 50AD1 70X 90EBF1
11, aSpeciální karty 31Stupňový ss zdroj 51AF3 71X 91EBF1
12X 32Střídavý voltmetr 52AF7 72X 92EBF11
13, aSeznam elektronek 33, aPatice elektronek 53AH1 73X 93EBF11
14, a, b, cSeznam elektronek 3412TA31 54AK2 74X 94EBL1
15, aSeznam elektronek 35X 55AL1 75X 95EBL1
16PCL81 36X 56AL4 76X 96EBL21
17PCL81 37X 57AL5 77X 97EBL21
18PL81 38X 58AZ1 78X 98ECC40
19Stručný návod 39X 59AZ4 79X 99ECH2
20Stručný návod 40X 60 AZ11 80, aSeznam elektronek 100ECH2

Poznámka: Elektronky s více systémy mají na každý systém jednu měřicí kartu. Pokud karta umožňuje měřit více typů nebo ekvivalentů elektronek, je v tabulce uveden převážně první typ z karty. Šířka karty je 60mm.