Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Rio

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: VF7, VL4, VY1


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Tlumivka mezi body 47-26 tvoří spolu s připojenými kondensátory filtr proti kmitočtu 9000 Hz.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.