Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1001A "Dirigent"


Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6Z31

Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 200x150 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, třírychlostní gramofon H17/TK (33, 45, 78 ot.) s piezoelektrickou přenoskou a dvěma safírovými hroty. Elektronkový indikátor vyladění. Přijímač je typu 521A "Populár".


Description: 6- circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne with gramo player H17/TK (33, 45, 78 rpm) powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 20x150mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, piezoelectric pick-up with 2 needles. Based on the 521A "Popular" receiver.