Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1002A "Maestro I"

Rok výroby/ Production: 1958/60 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 2x 6F31, 6B32, 6BC32, EF80, PL82, EM80, EZ81

Cena/ Price (1961): 2200,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (KV, SV, DV), desetiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz, ve společné skříni se čtyřrychlostním gramofonem typu H20 s krystalovou vložkou VK5 (VK051). 4 reproduktory, 2 oválné 200 x 150 mm vyzařující dopředu a 2 kruhové výškové o průměru 100 mm na bocích skříně. Natáčecí feritová anténa, klávesové přepínání rozsahů a funkcí, regulátor basů a výšek, přípojka pro magnetofon. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Poslední serie má postranní kruhové dynamické reproduktory nahrazeny elektrostatickými. Přijímač je typu 625A "Hymnus".


Description: 8 circuit AM (SW, MW, LW), 10 circuit FM superheterodyne with gramo player H20 (16, 33, 45, 78 rpm) powered from AC net 120-220V/50Hz. 4 dynamic speakers, 3D sound, bass/treble control, rotate ferrite antena, tape recorder connector. Glass scale, wooden cabinet. Last part of production have 2 electrostatic high tone speakers. Based on the 625A "Hymnus" receiver.