Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1003A "Orchestr"


Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, 6F31, 6BC32, 6L31, EM80, EZ81

Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H20/TK (16, 33, 45, 78 ot.) Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, funkce "Interkom" s využitím externího reproduktoru (lze se dorozumívat vždy jedním nebo druhým směrem podle polohy přepínače. Oválný reproduktor 200 x 150 mm vpředu a 2 výškové kruhové o prům. 100 mm na bocích skříně (u výrobků s označením 1003A-1 nahrazeny 2 elektrostatickými reproduktory), skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 526A "Kantáta".


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 200 x 150 mm, 2 round speakers for high tones, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, "Intercom" function with external speaker, glass scale, wooden cabinet. Gramoplayer H20/TK (16, 33, 45,78 rpm.) Based on the 526A "Kantáta" receiver.