Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1004A "Ouvertura"

Rok výroby /Production: 1957/59 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky /Tubes: ECH81, 6F31, 6B32, 6CC41, 6L31, EM80, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) superhet s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem H20, napájený ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, regulátor výšek zároveň ovládá šířku pásma. 3 reproduktory, oválný 200 x 150 mm, 2 výškové kulaté o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné lišty, mosazné mřížky výškových reproduktorů. Přijímač je typu 624A "Chorál"

Ouvertura (franc.) = předehra


Description: 6-circuit AM superheterodyne (SW1, SW2, MW1, MW2, LW) with 4-speed gramo player H20, powered from AC 120-220V/50Hz. Waveband switch keyboard, bass/treble control, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, metal lines and speaker covers. Based on the 624A "Chorál" receiver.