Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 624A "Chorál"

Rok výroby/ Production: 1957/59 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, 6F31, 6B32, 6CC41, 6L31, EM80, AZ11


Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, regulátor výšek zároveň ovládá šířku pásma. 3 reproduktory, oválný 200 x 150 mm, 2 výškové kulaté o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné lišty, mosazné (u pozdější série z eloxovaného hliníku) mřížky výškových reproduktorů. První série přijímačů neměla výstup pro nahrávání na magnetofon. Přijímač se vyráběl rovněž jako stolkový přijímač se stojanovou lampou 628A, stolní gramorádio 1004A "Ouvertura" a stojanová gramorádia 1104A "Bolero" a Supraphon LE62.

Chorál (z lat. cantus choralis, sborový zpěv, od řec. choros, taneční kolo, sbor) je jednohlasý zpěv, zpívaný většinou větším počtem osob, původně bez doprovodu hudebních nástrojů.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Bandwidth/tone control, tube tuning indicator, oval speaker 200 x 150 mm and 2 round 100 mm high tone speakers, bass/treble control, glass scale, wooden cabinet, metal lines. Chassis was used also in table receiver 628A with lamp, 1004A "Ouvertura" and consoles 1104A "Bolero", Supraphon LE62.