Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1104A "Bolero"


Rok výroby /Production: 1957/59 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky /Tubes: ECH81, 6F31, 6B32, 6CC41, 6L31, EM80, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) superhet s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem H20 (16, 33, 45, 78 ot.), napájený ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, regulátor výšek zároveň ovládá šířku pásma. 4 reproduktory, kulatý 250 mm, 3 výškové kulaté o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná stojanová skříň, mosazné lišty. Zásuvka pro uložení gramodesek. Přijímač je typu 624A "Chorál".

Bolero, opus 81 je jednovětá orchestrální skladba, nejznámější dílo francouzského hudebního skladatele Maurice Ravela.


Description: 6-circuit AM superheterodyne (SW1, SW2, MW1, MW2, LW) with 4-speed gramo player H20 (16, 33, 45, 78 ot.), powered from AC 120-220V/50Hz. Waveband switch keyboard, bass/treble control, tube tuning indicator, glass scale, wooden console cabinet, metal lines and speaker covers. Based on the 624A "Chorál" receiver. Place for records.