Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1007A "Allegro"

Rok výroby/ Production: 1959/61 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EM80, EZ81

Cena / Price (1961): 2100,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a desetiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě, vybavený čtyřrychlostním (16, 33, 45 ,78 ot.) gramofonem H20 s piezoelektrickou přenoskou se dvěma hroty pro standardní a dlouhohrající desky. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ovládání tónových rejstříků a feritové antény, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, reproduktorová sestava 3D. 3 reproduktory, 1 kruhový o prům. 200 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, ozdobné lišty a mřížky postranních reproduktorů z eloxovaného hliníku. Přijímač je typu 627A "Variace".

Allegro je italský výraz pro tempo v hudbě – rychle; 120–130/min. Příbuzná tempa jsou allegro con brio – živě, allegro con moto – hybně, allegro molto – velmi rychle.


Description: 6-circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 10-circuit FM superheterodyne 66-73 MHz) with 4-speed (16, 33, 45, 78 rpm) player H20, powered from AC 120-220V/50Hz. Waveband switch keyboard, tone switches, bass/treble control, ferrite antena, tube tuning indicator, 3D speakers system, glass scale, wooden cabinet, metal lines and speaker covers. Based on 627A "Variace" receiver.