Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 627A "Variace"


Rok výroby/ Production: 1959/61 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EM80, EZ81

Cena / Price (1961): 1600,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a desetiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, zapínání přijímače, ovládání tónových rejstříků a zapínání feritové antény, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, reproduktorová sestava 3D. 3 reproduktory, 1 kruhový o prům. 200 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, ozdobné lišty a mřížky postranních reproduktorů z eloxovaného hliníku, bílý plastový nápis "Variace". Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1007A "Allegro", skříňové gramorádio Supraphon LE650 a hudební skříň 1107A "Copélia". Verze pro vývoz měla VKV normu CCIR 88-100 MHz a jinou stupnici.

Variace je hudební instrumentální forma, jejímž základem je opakování jedné základní melodie (tématu) v různých obměnách.


Description: 6-circuit AM/10-circuit FM superheterodyne (SW1, SW2, MW1, MW2, LW, FM 66-73MHz) powered from AC 120-220V/50Hz. Waveband switch keyboard, tone switches, bass/treble control, ferrite antena, tube tuning indicator, 3D speakers system, glass scale, wooden cabinet, metal lines and speaker covers, sign "Variace" from white plastic. Radiogram 1007A "Allegro" and gramo console 1107A "Copelia" were based on the same chassis. Export version with FM band 88-100MHz and different scale.