Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1107A "Copélia"

Rok výroby/ Production: 1959/63 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 2x EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EM80, EZ80

Cena / Price (1961): 3000,- Kčs


Popis: Hudební skříň - kombinace radiopřijímače a poloautomatického gramofonu s vestavěnou reproduktorovou sestavou a třemi skleněnými poličkami pro gramodesky. Prostor pro gramofon a desky je osvětlen.

Přijímač: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV), desetiobvodový (VKV OIRT) superhet typu 627A "Variace". Společný ladicí převod pro AM i FM, natáčecí feritová anténa, tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, gramofonu a vypnutí. Samostatná tlačítková soustava pro přepínání tónových rejstříků a feritové antény. Oproti přijímači Variace je u Copélie indikátor vyladění - magické oko umístěn přímo na stupnici vlevo vedle regulátoru hlasitosti. Stupnice tedy nejsou záměnné.

Gramofon: MD51, čtyřrychlostní (16, 33, 45 ,78) s automatickým nasazováním přenosky na desku. Přepínač volby průměru desky (17, 25, 30 cm), tlačítko pro ovládání nasazovače, krystalová vložka VK051.

Reproduktory: 5, jeden kruhový hloubkový o prům. 273 mm vyzařující šikmo ze dna skříně, dva eliptické středové 150 x 200 mm na bocích skříně a dva kruhové výškové o prům. 100 mm na čelním panelu pod splétanými mřížkami z umělého lýka. Tlačítková soustava pro přepínání reproduktorů a vypínání magického oka. Tlačítko 1D: zapojen hloubkový a oba výškové reproduktory, každý z nich přes jiný kondenzátor; tlačítko 3D: zapojen hloubkový, středové i výškové reproduktory (oba ve dvojici paralelně, výškové přes menší, středové přes větší kondenzátor); tlačítko EXT: všechny reproduktory vypnuty, přepojeno na externí výstup. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, je zapojen jen hloubkový reproduktor.

Copélia je balet (1870) francouzského skladatele Léo Delibese (1836 - 1891)


Description: 6-circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW)/ 10-circuit FM superheterodyne (66-73MHz) powered from AC 120-220V/50Hz. Waveband switch keyboard, tone switches, bass/treble control, ferrite antena, tube tuning indicator, 3D speakers system, glass scale, wooden cabinet, metal lines and speaker covers, sign "Copelia" from white plastic. Radioconsole with player MD51 (16, 33, 45, 78 rpm), record diameter switch, start button. Space for records with 3 glass racks. Based on the 627A "Variace" receiver.