Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1008A "Liberta"

Rok výroby/ Production: 1960/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, (EZ80)

Cena / Price (1961): 1200,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C75, u části série je nahrazen elektronkou EZ80. Čtyřrychlostní gramofon H20 s piezoelektrickou vložkou pod odklopným víkem. Dva kruhové reproduktory o prům. 160 mm na bocích skříně a jeden kruhový výškový 100 mm vpředu, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 424A "Gavota".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne with gramo player H20 (16, 33, 45, 78 rpm), powered from AC net 120-220V/50Hz. Band switch and tone control keyboard, 3 round speakers, ferrite antena, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C75, glass scale, wooden cabinet. Based on the 424A "Gavota" receiver.