Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1009A "Barcarola"


Rok výroby/ Production: 1961/64 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) - osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H205. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vypínání přijímače, přepínání tónových rejstříků a feritové antény, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, selenový usměrňovač B250C75, plošné spoje. 3 reproduktory, oválný 200 x 150 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

U novější série odpadají optické ukazatele polohy ovladačů výšek a hloubek, jsou osazeny modernější reproduktory a změny v zapojení. Přijímač je typu 532A "Echo". Vývozní verze měla VKV rozsah CCIR 87,5-100 MHz.

Barcarola je píseň italských gondolierů, též známá skladba J. Offenbacha.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM (OIRT) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Rotate ferrite antena, keyboard function switch, bass/treble control, selenium rectifier B250C75, printed circuit board. Oval speaker 200 x 150 mm and 2 round 100 mm high tone speakers for 3D sound. Wooden cabinet, glass scale, gramoplayer H205 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 532A "Echo" receiver.