Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 532A "Echo"

Rok výroby/ Production: 1960/64 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84

Cena / Price (1961): 1400,- Kčs


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) - osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vypínání přijímače, přepínání tónových rejstříků a feritové antény, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, selenový usměrňovač B250C75, plošné spoje. 3 reproduktory, oválný 200 x 150 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1009A "Barcarola" a stojanové gramorádio Supraphon LE680. Vývozní verze měla VKV rozsah CCIR 87,5-100 MHz.

Přijímače první série mají na stupnici nápis Tesla, nápis Echo je samostatně z plastu na ozvučnici přístroje. Ovladače basů a výšek mají optické indikátory polohy. Modernizovaná verze má nápis Echo přímo na stupnici, odpadly indikátory tónových clon, deska plošného spoje už není z cuprextitu, ale cuprexkartu, patice elektronek jsou místo keramických bakelitové, jsou osazeny nové typy reproduktorů a došlo ke změně zapojení vstupních obvodů. U části série jsou místo vroubkovaných hladké knoflíky.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Rotate ferrite antena, keyboard function switch, bass/treble control, selenium rectifier B250C75, printed circuit board. Oval speaker 200 x 150 mm and 2 round 100 mm high tone speakers for 3D sound. Wooden cabinet, glass scale. Chassis was used also in radiogram 1009A "Barcarola" and console Supraphon LE680.