Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1101A "Jubilant"


Rok výroby/ Production: 1957/58 (Tesla Pardubice, n.p.)

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě, s vestavěným třírychlostním gramofonem H17/TJ (33, 45, 78 ot.), magnetofonem MGK10 a výkonovým zesilovačem 8W v jedné skříní, s oddělenou reproduktorovou skříní. Dvourychlostní magnetofon (9, 19 cm/s), přepínač funkcí a kombinace reproduktorů, mikrofon, osvětlený prostor pro gramodesky a pásky. Reproduktorová skříň obsahuje 2 hloubkové o prům. 260 mm a 2 výškové o prům. 100 mm s rozptylovači pro vysoké tóny. K zařízení bylo možno objednat barovou skříň stejné velikosti jako reprobedna, s prosklenou přední stěnou, zrcadlem a vnitřním osvětlením, připojeným ke zdroji hudební skříně, případně v neprosklené úpravě jako zásobník na gramodesky.


Description: Radio console with grammophone player H17/TJ (33, 45, 78 ot.), tape recorder and power amplifier 8W. Separate box with 2 low tone and 2 high tone speakers. Player: 33/45/78 rpm, tape recorder 9, 19 cm/s speed. Receiver: 7 circuits, SW1, SW2, MW, LW band, tube tuning indicator. Place for records and tapes. Piezo microphone in accesories.