Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1106A "Maestro II"


Rok výroby/ Production: 1958/60 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 2x 6F31, 6B32, 6BC32, EF80, PL82, EM80, EZ81

Cena/ Price (1961): 3100,- Kčs

Popis: Osmiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV), desetiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě, ve společné skříni se čtyřrychlostním poloautomatickým gramofonem MD51 a motorickým zavíráním gramofonového prostoru. Gramofon má samočinné nasazování přenosky na desku ovládané tlačítkem a přepínačem průměru desky. 4 reproduktory, 2 kruhové o prům. 200 mm vyzařující dopředu a 2 oválné 160x120 mm na bocích skříně. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, svislé umístění rozhlasové části na výklopné desce spolu s reproduktory, po vyklopení lze tlačítkem otevřít prostor pro gramofon asynchronním motorem, který pomocí klikového mechanismu ovládá dvířka s polohovými kontakty. Motor se točí jen jedním směrem, dvířka kývají nahoru a dolu a v příslušné poloze je zastaví koncové kontakty. Tlačítkem se pak spustí další cyklus. Rukojeť s nápisem Tesla je za provozu prosvětlena. Přijímač je typu 625A "Hymnus".


Description: AM/FM - 8/10 circuit superheterodyn for 120/220V-50Hz power operation. Radio console with gramo player MD51 (16, 33, 45, 78 rpm), 4 speakers and motor powered player doors. Wooden cabinet, glass scale, plexiglass handle for radio opening with 2 lights. Based on the 625A "Hymnus" receiver.