Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1123A "Prelúdium Stereo"


Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, ECF803, ECC83, 2x ECL86, 2x EM84

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, 4x GA203, 2-GA206, KA501, M250C120


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) a osmiobvodový (VKV) superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Vestavěný stereofonní gramofon HC11/06 (16, 33, 45, 78 ot.). Vestavený dekodér TSD3A pro příjem stereofonního vysílání dle normy FCC Multiplex. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění a stereo pilotního signálu, oddělená regulace výšek, hloubek a vyvážení kanálů, feritová anténa, oddělené reproduktorové skříňky 1PF 068 29 na vysouvacích poličkách, každá s dvěma reproduktory, plexisklová stupnice, dřevěná skříň, odklopné víko s gramofonem. Přijímač je typu 538A "Stereodirigent".

Preludium je odvozeno od latinského slova Praeludere, které znamená hrát před něčím. Původně bylo myšleno jako předehra k vokálním skladbám: písním, motetům, madrigalům nebo chorálům. Bylo svěřováno většinou loutně, cembalu nebo varhanám. Později se rozšířilo i jako úvod instrumentálních skladeb, nejčastěji fug. V 19. století se osamostatnilo jako volná charakteristická skladba. Dnes je chápáno i jako volná improvizace výkonného hudebníka.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) - 8 circuit FM OIRT (66-73 MHz) stereo superheterodyne with stereo gramophone player HC11/06 (16, 33, 45, 78 rpm) for AC 120-220V/50Hz power supply. Stereo decoder TSD3A for stereo broadcasting in FCC-Multiplex system. Keyboard for band and power switching, tube tuning indicator, bass/ treble/ balance control, ferrite antena. Wooden cabinet, glass scale, opening cover with gramoplayer. Speakers in separated boxes 1PF 068 29. Based on the 538A "Stereodirigent" receiver.