Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 538A "Stereodirigent"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, ECF803, ECC83, 2x ECL86, 2x EM84,

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, 4x GA203, 2-GA206, KA501, M250C120

Cena/ Price (1970): 3350,- Kčs


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) a osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Vestavený dekodér pro příjem sterofonního vysílání dle normy FCC Multiplex. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, nf vstupů a vypínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění a stereo pilotního signálu, ovládání hlasitosti, výšek, hloubek a vyvážení kanálů, feritová anténa, oddělené reproduktorové skříňky 1PF 068 19 (nejsou vyobrazeny), plexisklová stupnice, dřevěná skříň. Chassis přijímače bylo použito ve stojanovém gramorádiu 1123A "Prelúdium Stereo".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) - 8 circuit FM OIRT (66-73 MHz) stereo superheterodyne for AC 120-220V/50Hz power supply. Stereo decoder FCC-Multiplex for stereo broadcasting. Keyboard for band and power switch, tube tuning indicator, volume/ bass/ treble/ balance control, ferrite antena. Wooden cabinet, plexiglass scale. Speakers in separated boxes 1PF 068 19 (not shown). Chassis was used also in gramocombination 1123A "Prelúdium Stereo".