Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2116B

Rok výroby/ Production: 1989-90 (Tesla Bratislava, n.p.)

Cena/ Price: 2700,- Kčs


Popis: Stereofonní autorádio - sedmiobvodový AM - FM superhet s rozsahem DV, SV, KV a VKV 66-108 MHz a napájením z autobaterie 12V. Čtyři předvolby na VKV, tlačítko pro příjem dopravního rozhlasu. Kruhové reproduktory v samostatných skříňkách. Pouzdro z plechu, plastový panel a knoflíky.


Description: Car stereo receiver - AM (SW, MW, LW), FM 66-108MHz, 7 circuit superheterodyne powered from autoaccu 12V. 4 buttons for FM preselect. Separated speakers. Panel from plastic, metall case.