Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2805B a 2806B "T61"

Rok výroby/ Production: 1961/62 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: OC170, 2x 155NU70, 105NU70, 106NU70, 2x 104NU71, 5NN41, 1NN41

Cena/ Price: (1961) 1250,- Kčs

Popis: Přenosný kufříkový tranzistorový superhet s napájením z vestavěných šesti monočlánků typu D, R20 o celkovém napětí 9V. Kruhový reproduktor o prům. 117 mm, feritová anténa, teleskopická anténa pro rozsah KV (v novějších sériích nahrazena úpravou vnitřní feritové antény pro KV příjem s tím, že otvor v horní části skříně byl zaslepen čepičkou a později zcela odstraněn). tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, plošné spoje. Vývody pro magnetofon, externí reproduktor, anténu, uzemnění. Plastová skříň v různobarevném provedení, děrovaná maska z eloxovaného hliníku, kovové sklopné držadlo. Provedení 2805B má vlnové rozsahy KV, SV, DV, provedení 2806B vlnové rozsahy 2x KV, SV. Část výrobní série má na přední stěně označení Jalta.


Description: Portable transistor AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from 6x 1,5V cells (D, R20). Round speaker 117mm, ferrite antena, printed circuit board, DIN connectors for tape recorder, spaker, ext. power, antena and ground. Plastic cabinet in various colors, metal mask, metal handle. The difference between 2805B and 2806B is in SW/LW bands.