Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 320A "Sputnik"

Rok výroby/ Production: 1961/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82


Popis: Šestiobvodový AM superhet (KV, SV, DV) s polouniverzálním napájením ze střídavé sítě. Oválný reproduktor 280x80 mm (tzv. "smeták"), feritová anténa, selenový usměrňovač B250C75, plošné spoje, tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, tónové clony a napájení. Bakelitová skříň, bílá plastová maska, skleněná stupnice. Vývozní verze 320A-8 má teleskopickou anténu, dva KV rozsahy, stupnice bez názvů vysílačů s anglickými nápisy.

Sputnik je pojmenování řady kosmických družic, vypouštěných Sovětským svazem od konce 50. let 20. století. Sputnik 1 se 4. října 1957 stal první umělou družicí Země.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 280x80 mm, ferrite antena, selenium rectifier B250C75, printed circuit board, keyboard function switch. Bakelite cabinet, plastic mask, glass scale. Export version 320A-8 with 2x SW band, telescopic antena and scale in english.