Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 512030 "Dominant"

Rok výroby /Production: 1950/51 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky /Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ11, EM11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s vestavěným jednorychlostním (78 ot.) gramofonem, napájený ze střídavé sítě 110-245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Osvětlovací žárovka gramofonu, plynulá regulace otáček talíře s papírovým stroboskopickým kotoučem, krystalová přenoska se safírovým hrotem. Úložný prostor pro gramodesky. Radiopřijímač je typu "Harmonie" Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy, stupnicí a gramofonovou přenoskou.


Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne with 78 rpm gramo player, powered from AC net 110-245V/50Hz. Tone/bandwidth switch, SW banspread, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, 200 mm round speaker. Export versions with various changes. Based on the "Harmonie" chassis.