Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 512034 "Dominant II"

Rok výroby /Production: 1951/52 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky /Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ11, EM11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s vestavěným jednorychlostním (78 ot.) gramofonem, napájený ze střídavé sítě 110-245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Osvětlovací žárovka gramofonu, plynulá regulace otáček talíře s papírovým stroboskopickým kotoučem, přenoska u typu 512034 krystalová se safírovým hrotem, u typu 512035 magnetická s natáčecí hlavou pro výměnné ocelové jehly, u typu 512037 dynamická se safírovým hrotem. Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy, stupnicí a gramofonovou přenoskou. Radiopřijímač je typu "Harmonie".


Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne with 78 rpm gramo player, powered from AC net 110-245V/50Hz. Tone/bandwidth switch, SW banspread, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, 200 mm round speaker. Export versions with various changes. Based on the "Harmonie" chassis.