Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 527A "Melódia"

Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80

Cena / Price (1961): 1200,- Kčs


Popis: Šestiobvodový AM (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C100. Oválný reproduktor 200 x 150 mm a výškový elektrostatický reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, bílý plastový nápis "Melódia", mosazné terče na knoflících. Od předchozího typu 525A "Kvarteto" se liší hlavně větším výstupním transformátorem. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1005A "Poem" a stojanové gramorádio Supraphon LE640.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, Ferrite antena, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C100. Oval speaker 200 x 150 mm and electrostatic high tone speaker. Wooden cabinet, glass scale, metal line, white plastic sign "Melodia". Chassis was used also in radiogram 1005A "Poem" and console Supraphon LE640.