Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1005A "Poém"

Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C100. Čtyřrychlostní gramofon H20/T s piezoelektrickou vložkou pod odklopným víkem. Dva oválné reproduktory 200x150 mm na bocích skříně, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 527A "Melódia".

Poem je centrální část orchestrální skladby českého skladatele Zdeňka Fibicha "V podvečer", selanka pro orchestr, op. 39, (Hudec 306). Byla napsána v roce 1893, existuje v různých úpravách a je to skladatelova nejznámější melodie.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne with gramo player H20/T (16, 33, 45, 78 rpm), powered from AC net 120-220V/50Hz. 2 oval speakers 200x150mm, selenium rectifier B250C100, glass scale, wooden cabinet. Based on the 527A "Melodia" receiver.