Tesla B41 - ANP225

Rok výroby/ Production: 1966-70

Polovodiče/ Semiconductors: 4x 106NU70, 104NU71, GC507, 2x 2NU72, GA207, 2x KY701

Rozměry/ Size: 315 x 300 x 120 mm, hmotnost/ weight: 6,5 kg


Popis: Stolní dvoustopý jednorychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V. Rychlost 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 40 - 14000Hz. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, ručkový indikátor záznamu. Mechanika odvozená z typu B4. Plastová skříň, dno i odklopný kryt. Část série měla dvoužárovkový indikátor úrovně záznamu.


Description: Mono tape recorder with 2 tracks, 1 speed (9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 40 - 14000Hz. Record level indicator. Plastic cabinet, covers and buttons. Part of production have two bulb record level indicator.