Iron 312 Solid

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes:

  • 312: AF3, AF7, AL1, AZ1
  • 312U: CF3, CF7, CL2, CY1, C1 (C2)

  • Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (312U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC (312U also from DC) net. Dynamic excite speaker, wooden cabinet, glass scale.