Iron 407

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: E446, E447, E444, E443H, 506


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator, wooden cabinet, glass scale.