Iron Gamma 40

Iron Gamma 40

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM4 (EM11), AZ1

Rozměry/ Size: 400 x 352 x 220 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovové lišty, ozdobný kruh před reproduktorem.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.