Iron Penta

Iron Penta

Rok výroby/ Production: 1942

Elektronky/ Tubes:

  • Penta: EF13, ECH11 (ECH4), EBF11 (EF11, EBC11), EF11, EL11 (EBL1), EM4, AZ11
  • Penta U: EF13, UCH11, UBF11, EF11, CL4, EM4, UY11 nebo EF13, ECH11, EBF11, EF11, CL4, EM4, CY1, C2

  • Popis: Sedmiobvodový superhet s vf předzesilovačem (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Penta U i ze stejnosměrné). Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Během výroby se měnilo osazení elektronek podle dostupnosti.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier, powered from AC (version "U" from AC/DC) net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale. Different tubes were used through the production depend on the stock.