Ideal Radio Junior Super S356

Ideal Radio Junior Super S356

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • S356: AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1
  • S356U: CK1, CF7, CB2, CL4, CY2, EW1 (EW2), U920

  • Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (verze S356U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC (S356U from AC/DC) net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.