Ideal Radio S576 Senátor Super

IR S576 IR S576 chassis

Rok výroby/ Production: 1936/37

Rozměry/ Size: 480 x 415 x 296 mm

Elektronky/ Tubes:

  • S576: AH1, AC2, AH1, AB2, AF7, AL4, AZ1
  • S576U: CK1, CH1, CB2, CF7, CL4, CY1, EUXII (EUXX)

  • Popis: Devítiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (provedení S576U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC (S576U also from DC) net. Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.