Palaba Diplomat, scan ing. Viktor Cingel, www.radiohistoria.sk

Palaba Diplomat

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový stupeň. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit (SW, MW, LW) superheterodyne powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker, push-pull power amplifier. Wooden cabinet.