Philips 208U-45(P)

Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: 2x UCH21, UBL21, UY1N

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický reproduktor s elektromagnetem (verze 208U-45) nebo s permanentním magnetem (208U-45P). Bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic speaker with electromagnet (208U-45) or permanent magnet (208U-45P). Bakelite cabinet, glass scale.