Philips 845A Pastorale

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH3, ECH4, EBL1, EM4, AZ1

Rozměry/ Size: 530 x 350 x 253 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná výklopná stupnice, dvě skleněné vodorovné tyče přes reproduktor.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frames, 2 glass roles.