Philips 978X "Trenčín"

Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 2x EBL1, EF9, EM4, AZ1

Cena/ Price: 18126,60 Kčs


Popis: Skříňové gramorádio - sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. 2 dynamické reproduktory s permanentním magnetem o průměru 260 mm, dvojčinný nf zesilovač o výkonu 7W, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná výklopná stupnice, jednorychlostní gramofon 78 otáček, elektromagnetická přenoska na výměnné ocelové jehly.

Description: Console - 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. 2 dynamic speakers, push-pull amplifier 7W, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frames, 78 rpm player with electromagnetic pick-up.