Sigma Rival

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EBF2, EFM11, EL3, AZ1

Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.


Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.