Telefunken Amerigo

Telefunken Amerigo

Rok výroby/ production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: ACH1, AF7, 2x AF3, AB2, ABC1, AD1, AM2, AZ1

Rozměry/ Size: 520 x 480 x 330 mm


Popis: Devítiobvodový superhet (DV, SV, KV) s motorovým tlačítkovým laděním a napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, tlačítka předvoleb v bakelitovém rámečku.

Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator, motor powered tuning, tuning presets. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, bakelite tuning buttons.